Úleva pro řidiče! Na jižním Plzeňsku se bude jezdit zase o něco lépe


Ve čtvrtek byla po rekonstrukci slavnostně otevřena komunikace III/18035 Dobřany-Keramička-Dnešice-II/230. Jde o dokončení další stavby v Plzeňském kraji financované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Letos šla do oprav a výstavby komunikací v Plzeňském kraji rekordní částka přesahující 2 miliardy korun.

Reklama

Ve čtvrtek 23. listopadu začalo v 9:30 v Chlumčanech za účasti náměstka hejtmana pro oblast dopravy Pavla Čížka, generálního ředitele SÚSPK Miroslava Doležala a Ladislava Koláčného, předsedy představenstva Silnice Klatovy a.s., slavnostní otevření rekonstruované silnice III/18035 od křižovatky se silnicí II/230 po křižovatku se silnicí III/18037 Dobřany o délce 7 105,57 km.

Oprava stála celkem cca 33,83 milionů korun a trvala celkem pět měsíců. Začalo se v červnu a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje hotové dílo převzala 16. listopadu. Stavba byla rozdělena do čtyř etap. „První byla mezi komunikací II/230 a obcí Dnešice, druhá mezi obcemi Dnešice a Chlumčany Keramička. Třetí etapou byl průtah obcí Chlumčany Keramička až po odbočku na Dobřany a čtvrtá etapa vedla mezi obcí Chlumčany Keramička a městem Dobřany,“ upřesnil postup rozsáhlých oprav vedoucí technik stavby Ladislav Zábranský ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.

Oprava zahrnovala odfrézování stávajícího povrchu a lokální opravy poškozených míst. V etapách 1, 2 a  4 byla použita technologie recyklace za studena a pokládka podkladní a obrusné vrstvy, v etapě číslo 3 sanace poškozených míst, pokládka podkladní a obrusné vrstvy, stržení a dosypání krajnic, čištění příkopů, oprava a pročištění stávajících propustků, provedení nového vodorovného značení plastem a osazení směrových sloupků. Šířkové uspořádání opravy komunikace vycházelo ze stávajícího stavu, šířka vozovky i krajnic zůstaly neměnné a zachováno bylo i směrové řešení opravy komunikace včetně průběhu výškového profilu. Tato rekonstrukce byla jednou z 85 staveb podobného typu, které Plzeňský kraj v letošním roce realizoval.

Sdílet:

Reklama
Reklama
Reklama

Více od Peggy Kýrová