Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Úvodní ustanovení:

Tento Souhlas se zasíláním obchodních sdělení (dále jen "Souhlas") upravuje podmínky, za kterých souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů společností Primetime Media s.r.o., IČ: 10878564, se sídlem Na pomezí 1333/38, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 350052 (dále jen „správce“), pro účely zasílání obchodních sdělení. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Správce bude zpracovávat následující kategorie mých osobních údajů: jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Účel zpracování osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovány správcem výhradně pro účel zasílání obchodních sdělení a informací o nabízených produktech a službách.

Právní základ zpracování:

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytován na základě článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen GDPR.

Doba zpracování osobních údajů:

Správce bude mé osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou budu poskytovat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a informací o nabízených produktech a službách.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu můžu provést zasláním e-mailu na adresu info@primetimemedia.cz, nebo na jinou adresu, kterou mi správce sdělí v odpovědi na můj požadavek. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je bezplatné.

Informace o zpracování osobních údajů

Další informace o zpracování osobních údajů ze strany správce naleznete ZDE.