Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Tento dokument popisuje zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů (dále jen "Zásady") pro webovou stránku www.regiotv1.cz (dále jen "Web"). Zásady upravují způsob, jakým společnost "Primetime Media s.r.o." (IČ: 10878564, se sídlem Na pomezí 1333/38, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 350052) zpracovává osobní údaje a další zpracovávané údaje (dále jen "Údaje") v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"). Společnost "Primetime Media s.r.o." může zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, kteří navštěvují Web, vyplňují formuláře na Webu, nebo se jinak podílejí na činnostech spojených s Webem.

Společnost "Primetime Media s.r.o." může zpracovávat následující kategorie osobních údajů:
 • Kontaktní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo
 • Informace o používání Webu: IP adresa, webový prohlížeč, operační systém, informace o návštěvě Webu
 • Technické údaje: identifikace zařízení, cookie ID, informace o používání zařízení. Více ZDE.
Účely zpracování osobních údajů

Společnost "Primetime Media s.r.o." zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s GDPR a s následujícími účely:

 • Poskytování služeb na Webu: zpracování osobních údajů je nezbytné k tomu, aby společnost "Primetime Media s.r.o." mohla poskytnout služby na Webu a aby mohla odpovědět na dotazy a žádosti subjektů údajů.
 • Zlepšování Webu: společnost "Primetime Media s.r.o." může zpracovávat technické údaje a informace o používání Webu za účelem zlepšování výkonu, designu a funkcionality Webu.
 • Marketingové účely: společnost "Primetime Media s.r.o." může zpracovávat kontaktní údaje subjektů údajů za účelem zasílání marketingových materiálů, newsletterů a jiných informací týkajících se služeb a produktů společnosti "Primetime Media s.r.o.".
Právní základy zpracování osobních údajů

Společnost "Primetime Media s.r.o." zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s GDPR na základě následujících právních základů:

 • Souhlas subjektu údajů: v případě, že společnost "Primetime Media s.r.o." zpracovává osobní údaje subjektů údajů na základě jejich souhlasu, bude subjekt údajů informován o účelu zpracování a bude mu umožněno souhlas odvolat.
 • Plnění smlouvy: v případě, že společnost "Primetime Media s.r.o." zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem plnění smlouvy, není třeba získávat souhlas subjektu údajů.
 • Zákonný zájem: v případě, že společnost "Primetime Media s.r.o." zpracovává osobní údaje subjektů údajů na základě zákonného zájmu, bude subjekt údajů informován o tomto zájmu a bude mu umožněno vznést námitku proti zpracování.
Přenos osobních údajů třetím stranám

Společnost "Primetime Media s.r.o." může přenášet osobní údaje subjektů údajů třetím stranám za účelem plnění svých právních povinností nebo za účelem poskytování služeb na Webu. Společnost "Primetime Media s.r.o." zajistí, že třetí strany, kterým jsou osobní údaje přenášeny, budou dodržovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako společnost "Primetime Media s.r.o.".

Uchovávání osobních údajů

Společnost "Primetime Media s.r.o." uchovává osobní údaje subjektů údajů po dobu nezbytnou k plnění účelu zpracování a v souladu s platnými zákony a předpisy. Pokud již nejsou potřebné k plnění účelu zpracování, budou osobní údaje subjektů údajů bezodkladně vymazány nebo anonymizovány.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají právo:

 • na přístup k osobním údajům, které o nich společnost "Primetime Media s.r.o." zpracovává,
 • na opravu nebo doplnění svých osobních údajů,
 • na výmaz svých osobních údajů (v určitých případech),
 • na omezení zpracování svých osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Pro jakékoli otázky nebo požadavky ohledně ochrany osobních údajů lze kontaktovat společnost "Primetime Media s.r.o." následujícím způsobem:

Primetime Media s.r.o.
Na pomezí 1333/38
Košíře, 150 00 Praha 5
E-mail: info@primetimemedia.cz