Plzeň rozdělila v dotacích zaměřených na kulturu téměř čtyři miliony korun


Téměř čtyři miliony korun rozdělili dnes plzeňští zastupitelé v dotačních programech zaměřených na kulturu. Kromě celoroční činnosti kulturních institucí a jednotlivých akcí v jednoletém dotačním programu letos město vypsalo i mimořádné dotace na události spojené s Rokem české hudby. Cílem je udržet hodně velkou kulturní rozmanitost, aby byla co největší šíře nabídky.

"V Plzni máme už téměř čtvrt století propracovaný dotační systém finanční podpory pro místní kulturu. Podporujeme široké aktivity zejména neziskových organizací a nekomerčních kulturních akcí a činností prostřednictvím několika dotačních programů, včetně dlouhodobých. Jednoleté granty slouží především k oživení kulturního dění ve veřejném prostoru Plzně," řekla radní pro kulturu Eliška Bartáková.

Z jednoletého programu zaměřeného na podporu konkrétních uměleckých projektů zastupitelé přidělili na 17 akcí 1,99 milionu korun. "Schválili poskytnutí podpory například pro Večery vážné hudby v Proluce, pro uskutečnění Bohemia JazzFestu, pro udílení hudebních cen Žebřík, pro pořádání festivalu Náplavka k světu a pro mnoho dalších. Jsou to akce, které k Plzni patří už po desetiletí, i akce nové," řekla Bartáková. Rada navíc v únoru přidělila v menších částkách na dalších 24 akcí 1,08 milionu korun, například Kapele pětatřicátého plzeňského pěšího pluku Foligno na cyklus promenádních koncertů, biskupství na Noc kostelů a Pohádkové náměstí či Západočeskému muzeu v Plzni na výtvarné edukační programy.

Dalších 735.000 korun rozdělili dnes zastupitelé mezi pět žadatelů na podporu a rozvoj jejich celoroční umělecké činnosti. Dostala je například organizace Alliance française de Plzeň, která ročně pořádá desítky kulturních akcí, včetně tradičních festivalů Bonjour Plzeň! nebo Dny frankofonie. Peníze dostaly také Divadlo Pluto, lidový soubor Mladina, spolek Goskobela podporující dětský sbor Kajetán při Divadle J. K. Tyla a spolek Conexis, jenž pořádá festival pouličních umělců Busking Fest.

Z mimořádného dotačního programu Rok české hudby 2024 dali zastupitelé 800.000 korun na šest akcí, podporu dalších šesti schválila již dříve rada. "Podpořené akce obohacují a oživují kulturní aktivity v Plzni a projekty k oslavě české klasické i soudobé hudby, posilují kredit plzeňských kulturních a uměleckých institucí v celorepublikovém měřítku a budou prezentovat Plzeň jako kulturní centrum regionu," zdůraznila radní. Peníze dostane Plzeňská filharmonie na zářijový open air projekt Smetanova noc - smetanová moc, konzervatoř na Posezení u klavíru nebo Divadlo pod lampou, spolek PaNaMo a centrum Johan.

Město kulturu podporuje různými programy. Kromě jednoletých grantů vyhlašuje čtyřleté granty a každý rok i mikrogranty na malé projekty. Ve čtyřletých grantech v současném období do roku 2027 město rozděluje 23 pořadatelům kulturních akcí 56 milionů korun, tedy 14 milionů ročně. Některé kulturní instituce dotuje město každoročně přímo z rozpočtu.

Sdílet:

Více od Marie Osvaldová